Timesharing – ciekawa opcja na wakacje

Wielu z nas łączy wakacyjne miejscowości z wyjątkowymi wspomnieniami, które powracają za każdym razem, gdy ponownie odwiedza dane miejsce. Timesharing umożliwia coroczne odwiedzanie ulubionych kurortów w najlepszych warunkach i w atrakcyjnej cenie.

Czym jest timesharing?

Timesharing opiera się na nabyciu prawa do korzystania z nieruchomości w określonym czasie, co roku, przy jednoczesnym zobowiązaniu się do zapłaty przedsiębiorcy ryczałtowego wynagrodzenia. Dzięki temu, przy poniesieniu o wiele niższych kosztów niż w przypadku corocznego zakupu wycieczki z biura podróży, można wracać do ulubionych wakacyjnych kurortów zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Zawarcie umowy typu timesharing jest decyzją, którą zawsze warto dobrze przemyśleć.

O czym pamiętać podpisując umową timesharingową?

Jest kilka bardzo ważnych szczegółów, na które powinniśmy zwrócić uwagę zanim podpiszemy umowę o timesharing z przedsiębiorcą. Po pierwsze, jako konsumenci posiadamy prawo do pełnej informacji. Mamy prawo dokładnie wiedzieć co, od kogo i na jakich warunkach nabywamy. Po drugie, umowa powinna być sporządzona w języku urzędowym państwa, z którego powchodzi klient, albo z kraju, w którym jest on zameldowany. Możemy domagać się od przedsiębiorcy pochodzącego z Australii, USA czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich polskiej wersji językowej dokumentu. Kolejną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać jest obowiązek dostarczenia klientowi przez przedsiębiorcę prospektu. Musi to nastąpić przed podpisaniem umowy, jednak z chwilą podpisania umowy staje się jej integralną częścią. Czym jest prospekt? To dokument, w którym znajdują się informacje na temat współdzielonej nieruchomości, pełne dane osobowe wynajmującego raz długość trwania umowy i okresu najmu. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca może zmienić informacje zawarte w prospekcie, jednak tylko w sytuacji wystąpienia niezależnych od niego przyczyn. Wszystkie modyfikacje powinny być nam przedstawione zanim podpiszemy właściwą umowę.

Odstąpienie od umowy o timesharing

Każdemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy timesharingowej, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od otrzymania dokumentów o najmie. Wystarczy złożyć pisemną deklarację rezygnacji i wręczyć ją przedsiębiorcy. Odstępując od umowy nie ponosisz odpowiedzialności wobec przedsiębiorcy, bowiem umowa zostaje uznana za niezawartą. Nie decydujmy się na timesharing, jeżeli nie chcemy wracać przez kilka lat do tego samego miejsca, ponieważ nawet jeżeli w danym roku nie skorzystamy z współdzielonego apartamentu, to i tak będziemy musieli ponieść koszty związane z jego wynajmem.

Na koniec, najważniejsza zasada: bądź asertywny! Nie bójmy się odmówić nawet najmilszemu i najbardziej przekonywującemu agentowi. Decyzję podejmujmy spokojnie, bez pośpiechu i presji. Warto kilka razy przeczytać umowę, a w razie jakichkolwiek wątpliwości oczekiwać udzielenia szerokich i pełnych wyjaśnień oraz modyfikacji zapisów w umowie.